Maps Included in Colom Atlases:
De Vyerighe Colom, 1654


BL Maps C.8.c.3 [Koeman: J. Col 12]

Collated by Jason Hubbard

*
[Engraved Title page:]De Vyerighe Colom / waer door de Zeen en Custen van de Noordsche, / Oostersche, en Westersche Schipvaert claer verlichtet, / en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht, of / Spiegel der Zee / naecstelijck verthoont en verbetert werden. / Uyt ondervindingen van vele ervaren Zeevaerders t'samengebracht, / en beschreven: door / Iacob Aertsz. Colom. / Hier is oock bij gevoeght een Corte onderwijsinge inde Conste der Zeevaert; / mitsgaders nieuwe Tafelen van Declinatie, en een Almanach / van sesthien achter een volgende Iaeren. / Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael / voor twaelf Iaeren. / Deze Tweede Druck vermeerdert met ontrent hondert figuren, vertoonende / der sanden en landen gelegentheyt en opdoeninge uyt der Zee. /  T'Amsterdam, / Bij Iacob Aertsz. Colom, op 't Water inde vyerighe Colom / bij de Corenmerckt.Anno 1654.45 X 32 cm.
[Followed by:] Corte onderrichting, in de Const der Zeevaert., 20 pp., unpaginated. + 84 pages of text interspersed with full-sized charts,small charts and coastal profiles inserted in text. 
[Printed Title Page]Eerste Deels / Eerste Boeck / Der / Vyerighe Colom / waer in: / De Beschrijvinghe van de gantsche / Noord-Zee. / Met Privilegie der Hoogh Mogh. Heeren de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / [Coat of Arms of Amsterdam] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1654. [Title page printed on the right verso of the following chart(1).]
The Atlas has been rebound, with all pages and charts mounted on rather narrow guides, sometimes making it difficult to accurately measure them.However, the individual charts are in black and white and unrestored, state, making it a fine surviving example and as close as possible to the original state as published.
Plate No:
Pos:
Ref:
Title:
Size (H X W):
Scale:
 
(1)
J. Col 9 (1)

J. Col 29 (1)

Pascaerte / vande / Noord - Zee / Nieulix Wtgegeven / Door / Iacob Colom. Later state with sandbank added N of Dogger bank.
42.1 X 54.8 cm.
1º= 47.5 mm.

1:2.3 mill.

III
(2)
J. Col 1 (3)

J. Col 7 (3)

J. Col 9 (2)

J. Col 29 (2)

a) Pascaarte, / Vande Zuijderzee Vliestroom, / Vlie, en 

Amelandergat. 

(separate cartouche) 'T Amsterdam - , / Bij Jacob Aertz. / 

Colom op't / Water. 

Add. title: La Mer Meridionale / la Fleuve du Flie, / et les 

Trous du flie / et d’ Amelandt 

b) Inset: Pampus. / en het Y / tot Amsterdam 

Later statewith lighthouse and tower added in island of Urk.

37.3 X 52 cm.

16.5 c. X 22.5 c. cm.

1º= 570 mm.

1:195,000

4
(3)
J. Col 7 (4)

J. Col 9 (3)

J. Col 29 (3)

Pascaerte vande Wester en Ooster Eemsen, / De Weser, 

Elve, De Eyder met de ander /Seegaten tußchen Amelandt 

èn de Eijder. / Tot Amsterdam, / Bij Iacob Aertsz. Colom. 

With three columns listing some of the place names on the 

rivers Elve, Eyder, Iaa, Weser and in Eemsen and on the 

Scholbach, Lauwers and Schille. 

Later state with Delfzijl.

37.3 X 53.3 cm.
1º= 304 mm.

1:365,000

V
(4)
J. Col 7 (5)

J. Col 9 (4)

J. Col 29 (4)

Pascaarte / Vande West en Oostzijde / Van Jutlant 

Mitsgaders / de Belt tot Flensborch. / Nieulijx Beschreven / 

Door Jacob Aertsz. / Colom. 

Add. title: Les Costes Marines / Orientale et Occiden: / tale 

de Iutlande

37.7 X 52.8 cm.
1º= 165 mm.

1:675,000

6
(5)
J. Col 7 (6)

J. Col 9 (5)

J. Col 29 (5)

a) Pascaarte van Kol / door de Sont tot om Val: / sterbon als 

meede de zuijde: / lijxste Eijlanden inde Belt / tot ant Eijlant 

Rugen. 

Add. title: Les Costes Marines / de la Belt, et la / Sondt 

jusques á / Valsterbon. 

b) De / Gelegentheijt / tusschen de Sont / en Coppenhavê / 

in grootbestec

37.2 X53.2 cm.

19.2 c. X 24.5 c. cm.

1º= 232 mm.

1:480,000

1º= 450 mm.

1:245,000

VII
(6)
J. Col 7 (7)

J. Col 9 (6)

J. Col 29 (6)

Pascaarte van't / Schagerrack. / Ende Custe van  Noorwegen tot / Akersondt Beschreven Door / Iacob Aertsz. Colom. 

Add. title: Carte Marine des / Akersondt et Schagè / jusques 

á Kol.

37.2 X 52.5 cm.
1º= 226 mm.

1:490,000

8
(7)
J. Col 9 (8)
Noordse Custen / Tusschen Akersondt / en Schaersondt
40 X 53.8 cm.
1º= 253 mm.

1:440,000

VIII
(8)
J. Col 9 (7)

J. Col 29 (8)

De Custe van Noorwegen / Tusschen Schaersondt en / Schuijtenes Beschreven door / Iacob Aertz. Colom. Add title: Les Costes Marines / de Norwegue depuis /Akersont jusques á Schuijte / nes
38.5 X 53 cm.
1º= 370 mm.

1:300,000

 
(8a)
  De Haven van Maerdou.Inset in text on p.21
12 X 14.5 cm.
 
9
(9)
J. Col 9 (9)

J. Col 29 (9)

a) De Custe / van Noorwegen, / van Bergen tot Stemmeshest, / Nieulyx Beschreven, / Tot / Amsterdam / bij Jacob Aertsz. / Colom Add. title:Les Costes de Norwege / Entre Schuijtenes et / Stemmeshest / Chez Jaques Colom. b) Het / Liet van / Bergen.
25.8 X 53 cm.

11.8 X 53 cm.

1º= 159 mm.

1:700,000

1º = 430 mm.

1:260,000

10/47
(10)
J. Col 7 (10)
a) Het / Liet van / Dronten Add. title: Le Liet de Dronte / en Norwegue. b) Inset: Untitled. (Roemsdaalse Eylanden) (Map inserted between pp. 28 and 29.)
26 X 37.2 cm.

9.5 X 16 cm.

noscale bar
XI
(11)
J. Col 7 (11)

J. Col 9 (10)

J. Col 29 (11) 

a) Pascaerte / Vertoonende de Mont vande / Teemse en voort de Custe / van Engelandt tot Crammer, Add. title: Les Costes d’Engleterre / depuis le Voorlandt / jusques à Crammer 

b) [Inset] De Reviere / van Londen. / T.’ Amsterdam. / Bij 

Jacob - Aertsz Colom 

37 X 52.5 cm.

9.7 X31.5 cm.

1º= 335 mm.

1:330,000

1º= 371 mm.

1:300,000

12
(12)
J. Col 9 (11)

J. Col 29 (15)

De Noort Cust van Engelandt / tußchen Crammer en / de 

Revier van / Nicasteel. 

Add. title: Les Costes Marines d’ / Engleterre. et Escosse / 

entre Crammer et Orcad / es.

37.5 X 53 cm.
1º= 205 mm.

1:540,000

XII
(13)
J. Col 9 (12)

J. Col 29 (14)

De Custen van Engelandt en / Schotlandt tußchen Timbij 

en~ / de Eijlanden vanOrcaneße. 

39.3X 52.5 cm.
1º= 126 mm.

1:880,000

13/50.51
(14)
J. Col 9 (13)
a) Verthooninge vande Eijlanden / Hebrides gelegen achter 

de / Noordwesthoeck van Schotlandt 

Add. title cartouche with text erased. 

b) De Eylanden van, / Hitland Fulo en - / Faijerhil 

c) De Eylanden / van Fero ofte Farre. / Tot Amsterdam. Bij / 

Iacob Aertsz. Colom. 

Koeman notes: "Reengraved plate 16. . ." becomes 13. 

". . .without hachures in map borders."

16.5 X 52.5 cm.

21.5 X 27 cm.

21.3 X 25 cm.

b) 1º= 185 mm.

1:600,000

c) 1º= 216 mm.

1:515,000

*

*
[Printed Title Page]Eerste Deels / Derde Boeck (should be Tweede Boeck) / Der / Vyerighe Colom / waer in: / Beschrijvinghe der Zee-Custen van Noorweghen / Finmarcken en Laplandt: Alsmede de gantsche witte Zee, / van Dronten tot Nova Sembla. / Met Previlegie der Hoogh Mogh. Heeren/de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / [Coat of Arms of Amsterdam] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1654. [Title page printed on the right verso of the first chart (following).]
60/61
(15)
J. Col 9 (14)

J. Col 29 (17)

a) [Untitled: Chart of Northern Scandinavia, from the 

Norwegian coast to Spitzbergen. Split scale drawn 

diagonally, in order to show the entire coast from Norway to 

Spitzbergen.] 

TotAmsterdam / By Iacob Aertsz Colom / Inde Vierige 

Colom / opt Water. 

b) Inset: Ian Mayen Eylandt.

a) 40 X 55 cm.

b) 11 X 16 cm.

a) 1º= 22 mm.

1:5 mill. 

16
(16)
J. Col 7 (16)

J. Col 9 (15)

J. Col 29 (18)

a) De Custen Van / Noorwegenen Finmar: / ken, tusschen 

Dronten / en de Noort Caap /Door I.A.Colom. 

Add. title: Les Costes Marines de Nor: / wegue et Finmarcke 

entre / Dronten et le Noort Caep 

b) 't Landt / Spitsbergen / Niuwelijckx gevond? 

c) Ian / Mayen / Eylandt

38 c. X 54 cm.

13 c. X 24 c. cm.

20 X 23.5 cm.

a) 1º= 70.5 mm.

1:1.6 mill.

b) 1º= 35.5 mm.

1:3.1 mill.

c) 1º= 272 mm.

1:410,000

17
(17)
J. Col 7 (17)

J. Col 9 (16)

J. Col 29 (19)

a) De Custen van , / Noorwegen, En Laplandt, / Tusschen 

Noordkijn en Kilduijn. / Iacob Aertsz. Colom 

b)Inset: De Rivier / van Kola 

c)Inset: Laplandt / (subtitle) Het Eylandt Kilduijn met de 

Reede/ nae't leven ontworpen leggende op de / hoochte van 

69 graaden 40 minuten 

d) De Custen van / Laplandt Tusschen / Kilduijn en 

Swetenoes / Iacob Aertsz. Colom 

Add. title: Les Costes Marines entre / Noordkijn et 

Swetenoes. / a Amstel. par Iaques Colom.

a) 27 X 53.5 cm.

b) 18.5 c. X 11.2 c. cm.

c) 8.5 c. X 10 c. cm.

d) 11.2X 53.5 cm.

a) 1º= 186 mm.

1:600,000

b) 1º= 473 mm.

1:235,000

c) 1º= 555 mm.

1:200,000

d) 1º= 228 mm.

1:490,000

18
(18)
J.Col 29 (20)
a) Pascaerte / vande / Witte-Zee / Nieulijcx beschrev? / 

door / Iacob Aertzen Colom 

Add. title: Carte Marine de la Mer / Blanche. 

b) Inset: De Riviere Dwina / vande mont of tot de /Stadt 

Archangel toe. 

c) Inset:Lombascho / nae't leu? ontworpen 

d) Inset:Swetenoes, met de / Eylandekens daer ontrent / 

gelegen, naet leven ontWorpen,

a) 37.3 X 52.5 cm.

b) 10 c. X 32 c. cm.

c) 10.4 X 5.6 cm.

d) 13.5 X 13.8 cm.

1º= 80 mm.

1:1.4 mill.

*
*
[Printed Title Page]Eerste Deels / Tweede Boeck (should be Derde Boeck) / Der / Vyerighe Colom / waer in: / De Beschrijvinghe van de gantsche / Oost-Zee. / Met Previlegie der Hoogh Mogh. Heeren/de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / [Coat of Arms of Amsterdam] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1654.[Title page printed on the right verso of the first chart (following).]
 
(19)
J. Col 9 (18)

J. Col 29 (21)

Pascaerte / vande / Oost - Zee / Nieulix Wtgegeven / 

Door / Iacob Colom.

41.5 X 54.5 cm
1º= 65 mm.

1:1.7 mill.

20
(20)
J. Col 7 (20)

J. Col 9 (19)

J. Col. 29 (22)

De Custen van Schoonen en Swed? / van Valsterboen 

tot Christianopolis / Bornholm en de Custen van Pomeren / 

van't Eylant Rugen tot Rygs-hooft. / Tot Amsterdam / By 

Jacob Aertsen Colom 

Add title: Les Costes Marines / de Schoonen et Suede / de 

Valsterboen à Christ / ianopolis, et Bornholm / etPomeren 

de Isle de / Rugen à Rygshooft / Par Iaques Colom.

37.5 X53 cm.
1º= 169 mm.

1:660,000

 
(20a)
  't Nieuwe-Diep. Chart of the bay of that name in the island of 

Rugen in Pomerania.Inset in text on p. 57.

14.5 X 17 cm.
1º = 510 mm.

1:220,000

21
(21)
J. Col 7 (21)

J. Col 9 (20)

J. Col 29 (23)

De / Zeecusten van / Courlant en Pruyssen / Tusschen 

Derwinde en Rygshooft / Nieuelijks Beschreven bij / Iacob 

Aersz. Colom. 

Add. title:Les Costes Marines de / Courlant et Pruijssen 

de: / puis Rijgshooft jusques / àDerwinda

37.5 X 53.8 cm.
1º= 165 mm.

1:675,000

22
(22)
J. Col 7 (22)

J. Col 9 (21)

J. Col 29 (24)

Pascaerte vande / Zeecuste van Lyflandt / en / Oost 

Vinlandt als mede / Dageroort en den Rijgseninham / 

Nieulijcx Beschreven. / Tot / Amsterdam / bij Jacob Aertsz / 

Colom . 

Add. title:Les Costes Marines de / Livonie, et Finlant 

depue, / Oesel jusques à Wyborgh.

38 X 53.3 cm.
1º= 102 mm.

1:1.1 mill.

 
(22a)
  Groot en Kleyn Wranger. Chartinset in text on page 65.
12.5 X 15.5 cm.
 
60

(twice on chart) XXIII

(23)
J. Col 9 (22)
a) De Cust / van / Oost Finlandt / tußchen / Cuma en de Noordtbodem. b) De Zeecusten van / Godtlandt / met de omleggende / Eylandekens. Additional chart inserted after p. 68.
15.5 X 40.3

15.2 X 40.3

1º= 150 mm.

1:740,000

1º= 263 mm.

1:420,000

N. 23

57/58

(24)
J. Col 9 (23) 
a) De Custen van Sweden / tußchen Calmer en / Landsoort / 

't gat van Stocholm. 

b) Caarte / van't / Stocholmse / Liet.

38.5 X 26 cm.

38.5 X 26 cm.

1º= 192 mm.

1:580,000

1º= 472 mm.

1:235,000

 
(24a)

(24b)

  a) De Hollandtsche ofte Maurits-Bay. b) N.O. Hoeck van Spits-Bergen (Two charts of parts of Spitzbergen set in text on page 6. of a section entitled: Provisionele Beschryvinghe, Van Yslant, Ian Mayen Eylandt, Spits-berghen, Strate Davids, Hudsons, en Buttons Bay, &c.)
15.7 X 23.5 cm

15 c. X 27 c. cm.

(No mileage scale.)
*

*
[Printed Title Page]Eerste Deels (should be Tweede Deel) / Eerste Boeck/ Der / Vyerighe Colom / waer in: / De Beschrijvinghe van de gantsche / Noord-Zee. / Met Privilegie der Hoogh Mogh. Heeren de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / (Printer's device) [Fiery column] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeck-verkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1647. [Title page printed on the right verso of the following chart (25).]
 
(25)
J. Col 7 (24)
Pascaerte / vande / Noord - Zee / Nieulix Wtgegeven / Door 

/ Iacob Colom.Duplicate. 

Early state without sandbank N. of Dogger bank.

42.1 X 54.8 cm.
1º=48 mm.

1:2.3 mill.

25
(26)
J. Col 1, (4) J. Col 7, (25) J. Col 29, (28)  a) De / Teßelstroom / met de / Gaten van / Marsdiep. Add. title: Le Fleuve de Texel les / Trous de Marsdiep et / Goeree et aussi la Meuse. b) Inset: Caarte vande Reede end Haven van / Medenblick hoemen die Coomende soovâ / t’Wieringer als vriesch vlack bezeylê / mogen tot dienst ende mut voor alle Zee / varende Iuyden perfectelyc gemet? afge: / peylt ende beschreyv?A º 1614 uyt speciale last / vande E.H. Burgemeesteren ende Reger: / ders der vorß Stadt Medenblick.  c) De Mase / met het / Goereesche / gat. [Koeman mentions ships being removed from chart when redrawn.No vessel in this copy.]
a) 38 X 25.5 cm.

b) 24.5c. X 11c. cm.

c) 38 X 27 cm.

a) 1º=549 mm.

1:200,000

b) 1º= 806 mm.

1:140,000

26
(27)
J. Col 1 (5)

J. Col 7 (26)

J. Col 29 (29)

Pascaarte / vande / Wielinghe / ‘t Veer gat ‘t gat van Zierick zee en / Brouwershaven: Nieulijcx beschreven / door Iacob Aertz. Colom. Add. title: Carte Marine de Trous de / Wielinges et außi les Trous de / Zierickzee, et der Veere. [Koeman: ”Altered state of no 26 from the Vyerighe Colom.Sandbanks replace vessel." No vessel in this copy.]
38.5 X 53.5 cm
1º= 630 mm.

1:175,000

27
(28)
J. Col 1 (6) 

J. Col 7 (27)

J. Col 29 (30)

De Custe van / Vlaenderen en Vranckrijk, / Van Wenduynen tot Tresport. en - / De Custe van Engelandt vandt / Voorlandt tot de Cingels / Nieulycx Beschreven door / Iacob A. Colom.  Add. title:Les Costes Marines de / Vlanderen et les pas de Calai. Later state with ships deleted and replaced with sandbanks.
39 X 53.5 cm.
1º= 345 mm.

1:320,000

[Printed Title Page]Tweede Deels / Tweede Boeck/ Der / Vyerighe Colom / waer in: / De Beschrijvinghe der Zee-Custen van't Canael, / tusschen Engelandt en Vranckrijck : Alsmede / de Zee-Custen van Yrlandt. / Met Previlegie der Hoogh Mogh. Heeren/de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / [Coat of Arms of Amsterdam] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1654. [Title page printed on the right verso of the following chart (29).]
 
(29)
J. Col 1 (8) J. Col 7 (28) Pascaerte / van / Het Canæl Tusschen / Vranckryck, En Engelant / Van de / west - zijde van Schotlant, / als Mede van Ierlandt, / Nieulix Wtgegeven / Door / Iacob Colom.
41.5 X 54.5 cm.
1º= 60 mm.

1:1.85 mill.

29
(30)
J. Col 7 (29a)
De Cust van Bretagne Tus = / schen Porterieux en Hissant [oriented South to top]
38.5 X52 cm. (p/m)
1º= 292 mm.

1:380,000

XXVIIII
(31)
J. Col 7 (29b)
De Custe / van Normandie, / van Diepe, tot- /Porterieus. [oriented South to top]
38.8 X 53.5 cm.
1º= 196 mm.

1:565,000

 
(31a)
  De Haven van S. Malo [Inserted in text of p. 18; oriented South to top]
17.5 X 16cm.
 
30
(32)
J. Col 7 (30b)
De Custe van Engelant / tußchen / Fierley en Poorlant. [Oriented NNE]
37.8 X 53cm.
1º= 284 mm.

1:390,000

XXX
(33)
J. Col 7 (30a)
De Custe van / Engelant tußchen / Poortlant en Lezard. [Oriented NNE] Add. title: Les Costes d'Angleter / re de Fierleij jusques á / Lezard.
37.5 X 52.5 cm.
1º= 277 mm.

1:400,000

      Torbay[Inserted in text of p. 23; oriented ENE]
7.5 X 10 cm.
 
31
(34)
J. Col 7 (31)
De Custe van Engelandt / van Lezard, tot Engelants / eijnde.de Sorlinges en / de Canaal van Bristou / Nieulijcx beschreven bij / Iacob Aertsz. Colom. Add. title: Les Costes Marines / du Canal de Brustou. /A. Amstel p. Iaques Colom. Inset: Sorlinges 
37 X 52.5 cm.

10.5 X 10 cm.

1º= 159 mm.

1:700,000

32
(35)
J. Col 7 (32)
a) De Custe van Yerlandt, / Tusschen Waterfoordt en / Dubling. Nieulijx beschre: / ven door Iacob A. Colom. Add. title: Les Costes Marine / d' Yrland entre / Waterford et Rangleens. [Oriented ENE] b) De Custe van / Yerlandt, van Lambeij, / Tot verbij Ranghleens. c) Inset: (untitled) De Riviere van Dunbriton
a) 19.5 c. X 52.5 cm.

b) 18 c. X 52.5 cm.

c) 11 c. X 8.5 c. cm.

a) 1º= 340 mm.

1:330,000

b) 1º= 245 mm.

1:455,000

 
(35a)
  Untitled chart set in text. Wexford.
10.5 X 14.5 cm.
 
33
(36)
J. Col 7 (33a)
De Custen van Yerlandt, / Tusschen Bandhaven, en de / Stakes van Brodhaven.
38 X 52.5 cm
1º= 242 mm.

1:460,000

XXXIII
(37)
J. Col 7 (33b)
De Zee custen / van Yerlant tusschen / Brodhaven en, / Brandonhil, / t Amsterdam / By Jacob Aertsz. / Colom.
40X 52.5 cm.
1º= 247 mm.

1:450,000

34
(38)
J. Col 7 (34b)
De / Zuydwest hoeck / van Yerlandt / tußchen de Blasques / en Oldehed.
41X 54 cm.
1º= 272 mm.

1:410,000

XXXIV
(39)
J. Col 7 (34a)
De Zuydcust / van Yerlandt / tusschen Oldhooft / en Waterfoord.  Add title:Les Costes d'Yerland / Entre Les Blasques / en Waterfoord / 
38 X 52.5 cm.
1º= 381 mm.

1:290,000

*
*
[Printed Title Page]Tweede Deels / Derde Boeck/ Der / Vyerighe Colom / waer in: / De beschrijvinghe der Zee-Custen van Vranckrijck, / Galißien, Portugael en Hispanien, van Heyssant tot de / Straet van Gibralter : Alsmede de Vlaemsche en Canarische Eylanden. / Met Privilegie der Hoogh Mogh. Heeren de Staten / Generael/voor twaelf Jaren. / [Coat of Arms of Amsterdam] / t'Amstelredam, / By Jacob Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water / in de Vyerighe Colom / Anno 1647. [Title page printed on the right verso of the following chart (40).]
 
(40)
J. Col. 1 (9)

J. Col 7 (35)

Pascaerte / van / Vranckryck, Biscayen.en / Galißen, Portugael, en / Andalusien, van / Heissant tot de Strate Gibraltar / Nieulix Wtgegeven /Door / Iacob Colom.  Earlier state without soundings along coastlines.
43 X 55 cm.
1º= 39 mm.

1:2.85 mill.

36
(41)
J. Col 7 (36b)
De Custe van / Bretaigne van Heysandt / tot Boelyn, / Door Jacob Aertsz. Colom.
38 X 52.5 cm.
1º= 210 mm.

1:530,000

XXXVI
(42)
J. Col 29 (45) 
De Custen van Poictou / En Xantoigne vanden / Cardinael tot de Riviere / van Bourdeaux. Add. title:Les Costes de Bre: / taigne entre Heij: / sandt & la Riviere / de Bourdeaux. Inset: 't Vervolgh vande / Rivier van Bourdeaux.
38 X 52.5 cm.

6.5 X 22 cm.

1º= 210 mm.

1:530,000

 
(42a)
  Untitled chart showing the approaches to St. Nicolas de la Chaume. Inserted in text on page 53.
15.5 X 14 cm.
 
37
(43)
J. Col 7 (37)

J. Col 29 (46)

a) De / Custe van / Vranckrijck / Tusschen / De Riviere van / Bourdeaux en / S. Sebastiaen. Add. title: Costez de France / & de Biscayen / depuys la Reviere / de Bourdeaux jus: / ques a. Ribadeux b) De Custe van Biscaija / Tusschen S. Sebastiaen en / de Reviere van Lhianes. c) De / Custe van / Biscayen / Tusschen Lhianes ende / de Reviere van / Ribadeus.
15.5 X 53 cm.

9.5 X 53 cm.

12.5 X 53 cm.

a) 1º= 297 mm.

1:375,000

b) 1º= 252 mm.

1:440,000

c) 1º= 262 mm.

1:425,000

38
(44)
J. Col 7 (38)

J. Col 29 (47)

a) De Custe / van Galissen / tusschen de Reviere / van / Ribadeus / en Capo / de Finisterre. b) De Custe van / Portugal tusschen / C. Finisterre / en de Reviere van / Port a Port. Add. title: Les Costes de Galissien et / Portugal entre la Reviere / de Ribadeus et la Reviere / de Port à Port
16.5 c. X 53 cm.

21.5 c. X 52 cm.

1º= 219 mm.

1:510,000

1º= 222 mm.

1:500,000

XXXVIII
(45)
J. Col 7 (39)

J. Col 29 (48)

a) De Custe van / Portugal van Aveiro tot St. / Vves hoeck. Nieulycx beschreven / bij Iacob A. Colom. Add. title:Les Costes de Portu: / gal entre Aveiro et / Cabo St. Vincent. b) Vertooninghe vant landt / Tusschen St. Vves en / Capo de St. Vincent. c) De Custe van / Algarve.van St. Vincent / Tot verbij Palos
22.5 X 53 cm.

6.2 X 53 cm.

9.5 X 53 cm.

a) 1º= 217 mm.

1:510,000

b) 1º= 290 mm.

1:385,000

c) 1º= 195 mm.

1:570,000

39/2
(46)
J. Col 7 (40)

J. Col 29 (49)

De Custe van Hispangien / vande Riviere van Sivilien / Tot Malaga / ende / De Custe van Barbarien van / Out Mamora tot Penon de Velez / Nieulijcx Beschreven / door / Iacob Aertsz Colom  Add title: Les Costes Marines d'Espaigne / entre la Reviere de Sevilien et / Malaga et les Costes de Barba: / ryen depuis out Mamora jus: / ques a Penon d Velez.
38 X 53 cm.
1º= 212 mm.

1:525,000

41
(47)
J. Col 7 (42)

J. Col 29 (50)

a) De Cust van / Barbarijen van Out Mamora /Tot Capo 

Blanco b) De Cust van / Barbarijen van Capo Blanco / Tot Capo de Geer. bij / Jacob Aertsz Colom. Add. title: Les Costes de Barbarije / depuis viel Mamora jus / ques. a Cabo de Geer  c) De Reede van Punte / del Gada int eijlandt / S. MichielsInset: [Untitled headland-Fayal] d) De Reede voor de Stadt / Angra int eijlandt Torcera e) De / Eijlanden Madera / en Porto Santo

13.5 X 53 cm.

14 c. X 53 cm.

11 X 12.2 cm.

11 X 21.5 cm.

11 X 18.2 cm.

a) 1º= 225 mm.

1:495,000

b) 1º= 188 mm.

1:590,000

e) 1º= 124 mm.

1:900,000

42
(48)
J. Col 7 (43)

J. Col 29 (51)

a) De / Eijlanden Lan / cerota Forteventur / Groot Canarien / 

Teneriffa en I. / Gomera 

Add. title: Les Costes de Lancerotta. / Forteventura 

grand Can: / aria Teneriffa I. Gomera. / Palma et Ferro. 

b) [inset] De / Eijlanden / van / Palma en / Ferro. 

c) [inset] De / Tij havens Porto / de Naos en Porto de 

/ Cavallos aende Zuijd: / Oostsijde van Lan: / cerotta. 

38.5 X 53 cm.

25 X 12.5 cm.

12 X 14.5 cm.

a) 1º= 117 mm.

1:950,000

b) 1º= 189 mm.

1:590,000 

Atlas or Fyrie Colom, 1668
Homepage